Czemu taka ściana tekstu i czemu jest to ważne?
Trawomat.pl nie jest serwisem, dla którego twoje dane osobowe stanowią istotną część
działalności i nie mamy wobec nich niecnych zamiarów. Nie sprzedajemy danych naszych
czytelników, nie wysyłamy im mailingów. Wasze dane osobowe pojawiają się w naszym
serwisie niejako przy okazji – tak, żebyście mogli kontaktować się z nami w mediach
społecznościowych, za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego. To dość
istotne aspekty działalności serwisu internetowego, z których nie sposób zrezygnować. Stąd
zgodna z wymogami RODO polityka prywatności.
Warto podkreślić, że w dużej mierze decydujecie sami o tym jakie dane chcecie nam podać i
czy w ogóle chcecie to robić.
Zgodnie z nowymi wymogami prawnymi nakreślimy w niej jakie dane osobowe musimy
przetwarzać jako serwis, dlaczego to robimy i jak planujemy się zabezpieczać, byście mogli
korzystać ze Strony w poczuciu chronienia waszej prywatności na przykład przed atakiem
korespondencji od zamożnego, nigeryjskiego księcia.

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorem danych osobowych jest D.V.L spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK z
siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała przy ulicy Powstańców Śląskich 6,  KRS – 0000504977, NIP –
5472150034, REGON – 243529761 Adres e-mail: marcel@trawmoat.pl

Zbieranie danych osobowych
D.V.L spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z
prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i
koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
D.V.L spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK nie przetwarza szczególnych kategorii
danych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem
osób trzecich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa
na wysokim poziomie. Nie udostępniamy danych żadnym nieuprawnionym do tego
podmiotom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
odbiorcom.
Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne: nie będą wykorzystywane do mailingu lub
wydawane osobom postronnym, z wyjątkiem organów ścigania lub innych przewidzianych
prawem sytuacji, w których jesteśmy zmuszeni wydać dane osobowe.

Cele przetwarzania danych osobowych
Wasze dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez D.V.L
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK, w szczególności w celu czytania artykułów,
komunikowania się z nami za pośrednictwem poczty e-mail oraz mediów społecznościowych.
Za waszą zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych: w tym na
profilowanie i w celach analitycznych, jak również do wykorzystywania plików cookies
niezbędnych do prawidłowego działania i wyświetlania witryny.
Ponadto, wasze dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron
internetowych do waszych zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz
pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług D.V.L spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością SK.
Wasze dane mogą być również przetwarzane w trakcie zdarzeń incydentalnych, takich jak
np. udział w konkursach, na zasadach przetwarzania danych osobowych określonych
bezpośrednio w regulaminach tych zdarzeń.

Podstawy przetwarzania danych osobowych
W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez
użytkowników z Strony możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych
przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu
przetwarzania. Dane przetwarzamy między innymi:
– podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest wasza
dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
– w celu dopasowania treści Portalu, sklepów, i innych funkcjonalności do Twoich
zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, i udoskonalenia
naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora);
– niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla
celów podatkowych i rachunkowych (6 ust. 1 lit. c RODO);
Prosimy o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych oraz poczty elektronicznej
informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy
pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub
filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia
fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu
seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania
takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie

przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie
lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.
Jednocześnie informujemy, że „Zgoda” w rozumieniu RODO to dobrowolne, konkretne,
świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie
oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie
dotyczących jej danych osobowych.  RODO posługuje się pojęciem „okazania woli”, takie
określenie ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w kontekście motywu 32 preambuły RODO,
gdzie wskazano że zgoda może polegać na : (1) zaznaczeniu okienka wyboru podczas
przeglądania strony internetowej, (2) wybraniu przyciski „wyrażam zgodę” w stosownym
miejscu komunikatu prezentującego wstępne założenia polityki cookies i polityki
prywatności; (4) na wyborze ustawień technicznych przeglądarki internetowej, a także na
(5)innym oświadczeniu lub zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba,
której dane dotyczą, zaakceptowała zaproponowane przetwarzanie jej danych osobowych.
W związku z powyższym, kiedy dobrowolnie podajecie na łamach Strony lub w
korespondencji swoje dane osobowe na przykład w formie zapytania wysłanego za pomocą
poczty elektronicznej, uzyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie podanych nam danych
osobowych.

Czas przetwarzania danych osobowych
Czas, przez jaki możemy przetwarzać wasze dane osobowe, jest uzależniony od podstawy
prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Nie będziemy
przetwarzali danych osobowych dłużej, niż wynika to z podstawy prawnej:
 będziemy przetwarzali dane do momentu wycofania zgody przez użytkownika w
przypadku przetwarzania danych, które takiej zgody wymagają;
 jeżeli D.V.L spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK przetwarza dane osobowe na
podstawie uzasadnionego interesu administratora danych (np. nasze statystyki –
dzięki temu wiemy, które tematy interesują was najbardziej i możemy pisać
ciekawsze artykuły), okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub
do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu
przetwarzaniu – oczywiście tylko w takich sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z
przepisami przysługuje;
 jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymuszone jest przez obowiązujące przepisy
prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
Komu udostępniamy dane osobowe?
Aby móc w sposób wydajny i efektywny prowadzić spółkę oraz Portal, musimy udostępniać
dane osobowe w celu niezbędnym do realizacji pewnych usług, podmiotom
współpracującym z nami od strony administracyjnej (np. nasi pracownicy, księgowość),
technologicznej (np. Google, Facebook, Twitter, Disqus, Oktawave, Gemius), reklamowej czy
usługowej. Każdy z tych podmiotów otrzymuje tylko tyle danych osobowych, ile jest mu
niezbędne do realizacji danej usługi. Współpracujemy z podmiotami, które stosują aktualne,
dostosowane do RODO zasady przetwarzania danych osobowych, spełniając kryterium tzw.

Zaufanych Partnerów. Część danych osobowych może być przekazywana poza Europejski
Obszar Gospodarczy, co jest podyktowane zlokalizowaniem centrów przetwarzania danych
tych firm, jednakże zawsze zgodnie z unijnym zasady przekazywania danych osobowych z
Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w oparciu o tzw. standard Privacy Shield.
Choć zbieramy dane różnego rodzaju, ich udostępnianie podmiotom zewnętrznym nie ma
charakteru kompleksowego, a odnosi się do umotywowanego konkretnym celem zakresu
danych. Przykładowo – agencji reklamowej, która współpracuje z nami emitując banner
reklamowy, przekazujemy informacje na temat tego ile osób dany banner reklamowy
wyświetliło, jednak oczywiście nie przekazujemy jej np. adresów IP komentujących artykuły
w naszym serwisie czy adresów e-mail korespondujących z nami czytelników. Nasz
pracownik odpisujący na e-maile od czytelników widzi z jakiego e-maila przyszedł dany list,
ale nie wie jaki system operacyjny posiada nadawca, choć takie informacje potrafi
wywnioskować nasz system statystyk internetowych. Czytelnik może za pośrednictwem
naszego serwisu udostępnić artykuł w serwisie Facebook, ale nie powiemy Facebookowi jaki
jest jego e-mail i jakie komentarze pisał w naszym serwisie. I tak dalej, i tak dalej.
Wasze prawa
Pamiętajcie, że zależy nam byście podczas korzystania ze strony, czuli się bezpieczni i
chronieni. W każdej chwili możecie poruszyć z nami temat swoich danych osobowych
wykorzystywanych na łamach Portalu, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-
mail marcel@trawomat.pl.
Przysługuje wam:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 prawo do usunięcia waszych danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 prawo do sprostowania waszych danych
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pliki Cookies (ciasteczka)
Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie
z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku. Używamy informacji
zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i
statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze
oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu, takim
jak na przykład przeglądarka Google Chrome, można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies
oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Ma to miejsce stosunkowo rzadko, gdyż nie jest to typowa praktyka, ale nasi Zaufani
Partnerzy mogą korzystać z targetowania i profilowania, czyli zautomatyzowanego sposobu

przetwarzania danych osobowych w celu monitorowania preferencji, zainteresowań,
lokalizacji, zachowania naszych czytelników do celów reklamowych. Z tego właśnie powodu
poprosiliśmy was o zaakceptowanie polityki cookies podczas pierwszego wejścia na naszą
stronę internetową. Akceptacja naszej polityki cookies jest ze względów natury
technologicznej warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu. Alternatywą jest
samodzielnie zablokowanie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.

kontakt

dane kontaktowe

biuro@trawomat.pl
+48 603 113 131

adres

Gdańsk, ul. Rakoczego 9
Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6

harlequin-susz-cbd-cannabis-light
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTER

I OTRZYMUJ INFORMACJE O NASZYCH PRODUKTACH W SKLEPIE INTERNETOWYM ORAZ W NASZYCH AUTOMATACH

ZAPISZ SIĘ I ODBLOKUJ DOSTĘP DO ZNIŻKI

-20%

NA WSZYSTKIE PRODUKTY W SKLEPIE WEEDPANDA.PL